Đ𝘢̂́𝘵 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘢 đ𝘰̛̣𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘯 𝘯𝘢̆𝘮 đ𝘰̣̂𝘤 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘌𝘮 𝘯𝘨𝘢̣𝘪 𝘨𝘪̀ 𝘷𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 đ𝘰̣̂𝘤 𝘵𝘩

♥ Đ𝘢̂́𝘵 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘢 đ𝘰̛̣𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘯 𝘯𝘢̆𝘮 đ𝘰̣̂𝘤 𝘭𝘢̣̂𝘱
𝘌𝘮 𝘯𝘨𝘢̣𝘪 𝘨𝘪̀ 𝘷𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 đ𝘰̣̂𝘤 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 😁

#PhanThiet2022 🐪 #Oanh98 🦁

 

smssinhnhat.com

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.