Tôi không đủ xinh đẹp để người ta nhắc tới, không đủ thông minh để người

Tôi không đủ xinh đẹp để người ta nhắc tới, không đủ thông minh để người ta ngưỡng mộ, không đủ giỏi giang để tạo ra thành tích…..
Thì tôi chỉ còn cách học thấu hiểu để người ta nhớ đến tôi như là tri kỉ. ( nói vậy chớ chưa làm được😜) Tuần mới vui vẻ – bình an 🖤

#yogasikha
#yogasongthu
#yogacoban
#yoganangcao
#yoga1kem1 smssinhnhat.com

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.